Formimi i vetëvlerësimit tek fëmijët, disa këshilla praktike për prindërit. Nga Anxhela Dokolli, psikologe

Vetëvlerësimi  është  mënyra se si ne mendojmë dhe ndihemi  me  veten. Në  psikologji, vetëvlerësimi i referohet  respektit, njohurive, bindjeve, ideve, ndjenjave, qëndrimeve  dhe pritshmërive  që  individi  ka  për  veten. Vetëvlerësimi  i  lartë  dhe i shëndetshem (pra jo mbivlerësim i vetes, i cili konsiderohet patologji) ndikon  pozitivisht  tek  individët, i lejon  ata të  kalojnë  sfidat  e  jetës  me  sukses, i motivon…

Learn More