Teknika “Ndalo dhe mendo” me 5 hapa për të punuar vetëkontrollin e fëmijëve

Mungesa e kompetencave social-emocionale që shprehin fëmijët karakterizohet nga: Paaftësia për t’u ndërgjegjësuar mbi pasojat e veprimeve të veta Paaftësia për të kuptuar kur bezdisin të tjerët Mënyra agresive e të shprehurit verbal dhe fizik Paaftësia për të shprehur emocionet dhe nevojat e tyre Mungesa e përqendrimit, vëmendjes, aftësisë për të pritur e duruar Vetëvlerësim i ulët dhe vetëkoncept jorealist…

Learn More

Metoda të thjeshta dhe efektive për t’u mësuar fëmijëve vetëkontrollin

Vetëkontrolli është një nga shtyllat e edukimit të fëmijëve. Aftësia për të kontrolluar dëshirat dhe emocionet, si për shembull qëndrimi ulur në parashkollor, mosndërprerja e të tjerëve, të mos shpërthejnë kur nuk ju pëlqen diçka, i përgatit ata për marrëdheniet shoqërore që do të ndërtojnë. Nga studimet e kryera përgjatë viteve, rezulton se fëmijët që nuk kanë vetkontroll kanë pasoja…

Learn More