Si ta kuptojmë nëse po rrisim një fëmijë narcizist?

Vetëvlerësimi është një aspekt i rëndësishëmi edukimit të fëmijëve, të cilin prindërit nuk mund ta neglizhojmë, sepse nga ky tipar varet zhvillimi i shëndetshëm emocional i fëmijëve. Sidoqoftë, vitet e fundit vetëvlerësimi ka marrë një rëndësi aq të madhe, saqë po kthehet në efekt të kundërt, deri në dëmtim të fëmijëve, duke i kthyer ata në narcistë. Sipas studiuesve, kur…

Learn More