Vizatimi i familjes, si teknikë projektive interesante në punën me fëmijën

VIZATIMI I FAMILJES Vizatimi i familjes është instrumenti kryesor me anë të të cilit profesionisti që punon me fëmijën mund të hedhë dritë mbi dinamikat familjare, të sjella nën perceptimin e fëmijës. Me anë të këtij vizatimi zbulohen më shumë aspekte të zhvillimit emocional dhe afektiv të fëmijës sesa të atij kognitiv e intelektual. Fëmijët janë shumë më të thjeshtë…

Learn More