Waldorf, metoda alternative e mësimdhënies që nuk përdor asnjë libër deri në klasë të gjashtë

Nga Daniela Luku Metoda Waldorf e mësimdhënies është një strategji arsimore e cila synon të krijojë studentë të formuar mirë përmes një kurrikule të gjerë, përfshirë akademikë, arsim arti dhe muzik, edukim fizik dhe edukim emocional dhe shoqëror. Qëllimi i Waldorf është të prodhojë individë të aftë të krijojnë vetë qëllim në jetën e tyre. Sistemi arsimor Waldorf u krijua…

Learn More