Kahlil Gibran, fragment nga poezia “Fëmijët”, një himn për edukimin që çdo prind duhet ta lexojë

Kahlil Gibran

Fëmijët

Fëmijët e tu nuk janë fëmijët e tu.
Janë bijtë dhe bijat e vetë jetës.

Ti i sjell në jetë por nuk janë krijimi yt.

Janë pranë teje, por nuk të përkasin ty.

Mund t’u japësh atyre të gjithë dashurinë tënde,

por jo idetë e tua.

Sepse ata kanë idetë e veta,

Ti mund t’u japësh strehë trupit të tyre,

jo shpirtit të tyre.

Sepse shpirtrat e tyre banojnë në shtëpinë e së nesërmes,
ku ti nuk mund të hysh, as edhe në ëndërr.

Mund të përpiqesh t’i ngjash atyre
por jo të duash që ata të të ngjajnë ty.

Sepse jeta nuk kthehet mbrapsht,

e nuk ndalon tek e djeshmja.

Përgatiti: Lorela Garuli

Add Your Comment