Si ndikon shkrimi me dorë në zhvillimin mendor të fëmijëve?

Me gjithë zhvillimin teknologjik të kohës dhe lehtësirat që na ka krijuar në raport me zhvillimin e mësimit, sidomos në kohë pandemie si kjo që po kalojmë, sërish marrëdhënia fizike me lapsat e letrat mbetet shumë fitimprurëse për fëmijët.

Sipas një studimi norvegjez, shkrimi me dorë i ndihmon ata të mësojnë më mirë dhe lufton vështirësitë në të mësuar.

Studimi, i kryer nga Universiteti Norvegjez i Shkencës dhe Teknologjisë dhe i botuar në revistën Frontiers in Psychology, përfshiu 24 vullnetarë për të studiuar karakteristikat e shkrimit të dorës dhe ndryshimet e tij me shtypjen vetëm në tastierë. Fëmijët, ndërsa shkruanin, iu nënshtruan një encefalogramie për të vlerësuar aktivitetin nervor, për 45 minuta.

Rezultatet  treguan se aktiviteti i trurit është më pak intensiv gjatë shtypjes me tastierë. Nga ana tjetër, shkrimi i dorës i siguron trurit më shumë mjete për t’i bashkangjitur kujtimet, pakashumë si efekti i shkrimit të listës së blerjeve me dorë, që nxit memorizimin më të mirë të gjërave që ju nevojiten.

Shkrimi i dorës tek fëmijët është gjithashtu një ushtrim i vlefshëm për fëmijët me çrregullime specifike të të mësuarit, për të cilët shpesh sugjerohet përdorimi i kompjuterëve për studim. Disleksia, pra vështirësia në leximin e një teksti dhe disgrafia, e cila është vështirësia në të shkruar, janë çrregullime kronike, por me mjetet e duhura është e mundur të përmirësohet ekspresiviteti i tyre në lidhje me moshën e fëmijës dhe kërkesat që janë të avancuara. Për fëmijët me të tilla vështirësi, sugjerohet që fillimisht të përdorin shkronja të mëdha, sepse është një lloj shkrimi bilinear, pra të gjitha shkronjat janë të së njëjtës lartësi dhe për këtë arsye janë më të lehta për t’u lexuar dhe për t’u riprodhuar në mënyrë grafike.

Shkrimet e vogla dhe madje më shumë shkronja të pjerrëta mund të jenë të vështira në fillim.

Vetëm më vonë, me një mësim të mirë të konceptit të fonemës (tingulli i shkronjës) dhe grafemës (si e shkruani atë letër) mund të kaloni në lloje të tjera të shkrimit, duke lejuar që fëmija të zgjedhë mënyrën e tij të preferuar.

Familja e fëmijës me vështirësi në të mësuar luan një rol thelbësor në rivendosjen e besimit tek fëmija. Është e dobishme, që mos përqendroheni te pyetjet që shkaktojnë shqetësim, si për shembull “Çfarë note more sot?”, por pyetini rreth mënyrës si e kaluan ditën, aktiviteteve që kanë kryer me bashkëmoshatarët etj.

Add Your Comment