Si të veprojmë kur fëmija nuk do të hajë? 7 këshilla për të edukuar sjelljen e të ngrënit të fëmijëve

Bebet ushqehen në raport me përmasat e trupit të tyre, shumë më tepër sesa të rriturit. Për këtë arsye, në procesin e rritjes, herët a vonë, ata fillojnë të hanë më pak.

Arsyeja për këtë ndryshim rreth vitit të parë të jetës është ngadalësimi i rritjes. Disa fëmijë pushojnë së ngrëni (pra, hanë me një ritëm shumë më të ngadaltë se më përpara) në nëntë muaj dhe të tjerë presin deri në një vit e gjysmë apo në dy vjet. Gjatë vitit të parë, foshnjat shëndoshen dhe rriten më shpejt se në çdo kohë tjetër në jetën e tyre jashtëuterine.

Megjithatë, gjatë vitit të dytë, rritja është shumë më e ngadaltë: rreth 9 cm në gjatësi dhe disa kilogramë. Sipas llogaritjeve të ekspertëve, fëmijët e një vjeç e  gjysmë hanë pak më shumë se ata nëntë muajsh dhe prindërit, të cilët nuk janë të informuar për këtë fakt, mendojnë se nëse në një vit fëmija i tyre ha aq shumë, në vitin e dytë të jetës ata do të hanë dy herë më shumë. Rezultati është një konflikt i pashmangshëm dhe i dhunshëm midis prindërve dhe fëmijës.

 

7 këshilla për të edukuar sjelljen e të ngrënit të fëmijëve:

Prindërit mund të bëjnë shumë për të edukuar siç duhet fëmijët e tyre në zakone të mira të ngrënies, në mënyrën e të ngrënit, në mënyrën e tyre të kërkimit të ushqimit dhe në perceptimin e tyre të ushqimit.

  1. Krijoni një mjedis të këndshëm

Koha e ngrënies duhet të jetë e këndshme dhe e nevojshme për fëmijën. Shmangni që ushqimi të kushtëzohet nga ndëshkimi, nëse nuk e përfundon pjatën.

  1. Ndryshoni perceptimin tuaj për sasinë e ushqimit

Shërbejeni fëmijës tuaj sasinë e ushqimit që i nevojitet bazuar në moshën e tij në pjatën më të madhe. Në këtë mënyrë, do të perceptojë se ka një sasi të vogël ushqimi në pjatë.

  1. Inkurajoni autonominë e tyre

Kjo mund ta motivojë atë të shtrojë tryezën, ta ndihmojë veten në të ngrënë dhe të ketë autonomi për shijet e tij të ushqimit.

  1. Mësojeni të hajë në familje

Kurdo që të keni mundësi, hani vaktet në familje në mënyrë që ai të përvetësojë zakonet e të ngrënit të të rriturve, duke asimiluar sjelljen dhe modelet e familjes.

  1. Inkurajoni një dietë të ekuilibruar

Lejimi i tij për të zgjedhur menunë e tij mund të ndikojë në suksesin ose dështimin e ngrënies së tij. Suksesi do të thotë që fëmija duhet të provojë një larmi ushqimesh të shëndetshme për t’u mësuar me shije të ndryshme.

  1. Shmang përjashtimet gjatë rregullave të të ngrënit

Koha e ngrënies ka një vend, kohë dhe një qëllim të qartë dhe të domosdoshëm.

  1. Ofroni vetëm atë që i duhet

Mos prisni që fëmija të hajë të njëjtën sasi ushqimi si ju. Lëreni të vendosë dhe të hajë sasinë e ushqimit që i nevojitet për të plotësuarur urinë dhe për të zhvilluar shijet e tij në një mënyrë të shëndetshme.

 

Add Your Comment