5 arsye për të mos i detyruar fëmijët të hanë me zor

Sa kohë rrinë fëmijët pa ngrënë?

Shumë fëmijë fillojnë të hanë më shumë rreth moshës pesë ose shtatë vjeç, kur madhësia e trupit të tyre rritet. Sidoqoftë, sasia e ushqimit që i nevojitet çdo personi ndryshon shumë, dhe disa fëmijë hanë shumë më shumë ose shumë më pak sesa bashkëmoshatarët e tyre në të njëjtën moshë dhe madhësi.

Nga ana tjetër, pritshmëritë e prindërve mund të jenë gjithashtu shumë të ndryshme dhe ndërsa disa nëna do të ishin të kënaqura që fëmija i tyre të mbarojë pjatën e spagetit, të tjerët shpresojnë që pas spagetit të hanë edhe një biftek me patate, një mollë dhe një kos. . Për këtë arsye, është e rëndësishme të respektohet ritmi natyror i fëmijëve përballë nevojave të tyre fiziologjike.

 

Fëmija ha nga nevoja, jo nga detyrimi

 

Secili fëmijë është i ndryshëm dhe unik në mënyrën e tij të të qenit dhe gjithashtu të të ngrënit. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Kalifornisë, më shumë se 80% e prindërve dhe kujdestarëve i detyrojnë fëmijët të hanë. Prandaj, kjo na jep arsye për të mos i detyruar fëmijët të hanë gjithçka:

  1. Të detyrosh një fëmijë të përfundojë ushqimin që i vihet në pjatën e tij po e detyron atë të hajë më shumë sesa ka nevojë. Është e këshillueshme t’i dëgjoni ata dhe të respektoni shijet dhe vendimet e tyre.
  2. Detyrimi i fëmijës për të ngrënë gjithçka e bën kohën e ngrënies një torturë të përditshme. Sa herë që fëmija vjen në tryezë, do të ketë më pak dëshirë dhe prindërit më pak durim.
  3. Duke e detyruar fëmijën të hajë, i jep atij të kuptojë se është normale që dikush tjetër të marrë vendime për trupin e tij dhe nevojat e tij.
  4. Autonomia e fëmijës bëhet gjithashtu e kufizuar; imponimi për të ngrënë e shtyp atë.
  5. Detyrimi për të ngrënë favorizon mbipeshën e fëmijëve.

Add Your Comment