Çrregullimi i personalitetit kufitar (BPD)

Përgatiti Noela Kalaj

Çrregullimi i personalitetit kufitar,i njohur ndryshe edhe si (BPD-Borderline Personality Disorder) është një çështje serioze e shëndetit mendor që karakterizohet nga marrëdhënie, sjellje, gjendje shpirtërore dhe emocione të paqëndrueshme. Nëse nuk trajtohet, BPD mund të shkaktojë pasoja të rëndësishme në jetën e një personi lidhur me punën e tyre, shkollën, ngjarjet e përditshme si dhe marrëdhëniet me të tjerët.

Ashtu si shumë çrregullime psikologjike, shkaqet e BPD janë komplekse dhe nuk dihen ende plotësisht. Por me ndihmën dhe trajtimin e duhur, njerëzit e diagnostikuar me BPD mund të jetojnë një cilësi më të mirë të jetës dhe të zvogëlojnë simptomat e tyre.

Çfarë e shkakton BPD?

Edhe pse shkaku i saktë i BPD është i panjohur, studiuesit besojnë se faktorët gjenetikë, biologjikë dhe mjedisorë luajnë një rol në këtë çrregullim kompleks. Për shembull, ka dëshmi të forta se traumat e fëmijërisë si abuzimi dhe neglizhimi mund të shoqërohen me BPD.

A është BPD gjenetike?

Ka shumë studime që tregojnë se BPD është shumë e trashëgueshme, duke u bazuar në faktin që persona të cilët kanë një të afërm të shkallës së parë me BPD, kanë një rrezik në rritje të zhvillimit të gjendjes, por ky fakt nuk garanton plotësisht që ata do të diagnostikohen me BPD.

Cilat janë simptomat e një personi me BPD?

Për të diagnostikuar dikë me BPD, mjekët e shëndetit mendor konstatojnë nëse një person ka shfaqur pesë ose më shumë kritere për BPD të tilla si:

Paqëndrueshmëria emocionale

Sjellja impulsive

Imazhi i paqëndrueshëm për veten

Zemërimi i papërshtatshëm, idealizimi dhe zhvlerësimi në marrëdhënie

Vetëvrasje ose vetë-dëmtim, ide paranojake të lidhura me stresin ose simptoma disociative.

Si trajtohet ky çrregullim i personalitetit?

Në shumicën e rasteve, BPD trajtohet me një kombinim të ilaçeve dhe psikoterapisë. Sidoqoftë, ka raste kur një person me BPD mund të shtrohet në spital për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Ekzistojnë disa psikoterapi të bazuara në dëshmi të përdorura shpesh në trajtimin e BPD duke përfshirë Terapinë e Sjelljes Dialektike (DBT), Terapinë e Bazuar në Mentalizim (MBT) dhe Psikoterapinë e Fokusuar në Transferim (TFP).

Add Your Comment