Sporti që ndihmon fëmijët me autizëm

Promovon gjithëpërfshirjen, mëson respektimin e rregullave, promovon shoqërinë dhe punën në grup, stërvit për t’u angazhuar: regbi është një sport vërtet përfitues nga shumë pikëpamje. Në të vërtetë, mund të jetë një ndihmë edhe për autizmin.

Ato nuk janë të papajtueshme

Në pamje të parë, regbi dhe autizmi janë të kundërta të skajshme. Në fakt, i pari është sporti që ka të bëjë me kontaktin, shoqërueshmërinë dhe grumbullimin, ndërsa i dyti është një çrregullim i lidhur me disa karakteristika që duket se e bëjnë atë të papajtueshëm me regbin, të tilla si vështirësi në kontaktin fizik, reaktivitet të veçantë ndaj stimujve ndijorë, tendencë për izolim. Megjithatë ka një mënyrë për t’i bërë këto dy realitete të bashkëjetojnë dhe në të vërtetë t’i integrojë ato. Si? Trajnerët në Itali kanë krijuar një ekip vetëm me fëmijë autikë, kështu që askush nuk rrezikon të lihet pas ose të ndihet i përjashtuar. Puna bazohet në dëgjimin dhe mikpritjen: skemat standarde nuk imponohen kurrë, por gjithmonë kërkohet një mënyrë për t’u lidhur me lojtarët.

Si të punojmë me fëmijët autikë

Në këtë rast, qëllimi nuk është të shënosh ose të fitosh lojën. Qëllimi është të lejohen fëmijët dhe të rinjtë që vuajnë nga autizmi të bëjnë aktivitet fizik në një kontekst të favorshëm dhe t’i trajnojnë ata në kapjen e topit dhe në modelet bazë, gjithmonë me vëmendje të madhe ndaj dëgjimit, në mënyrë që të kuptojnë sinjalet e tyre dhe nevojat e tyre.

Nga kjo perspektivë, pra, regbi mund të bëhet një mbështetje për terapinë, një qasje e përgjithshme pozitive dhe gjithëpërfshirëse që ndihmon në ndërtimin e dialogut dhe marrjen e një sërë përfitimesh.

Sporti ka një përfitim të madh

Jo vetëm regbi, por shumë sporte të tjera janë një ndihmë e madhe tek fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit. Siç kujtojnë ekspertët e Shoqërisë Italiane të Pediatrisë, për një person me aktivitet autik motorik “mund të përfaqësojë një mundësi të rëndësishme për zhvillimin e aftësive funksionale pikërisht në zonat që janë më të komprometuara nga çrregullimi: fusha e komunikimit, ajo të “ndërveprimit shoqëror, interesave dhe sjelljes në përgjithësi”.

Gjithashtu aktiviteti motorik promovon një përmirësim të cilësisë së jetës së fëmijës, në aspektin e mirëqenies fizike, emocionale, përfshirjes sociale.

Autizmi është një çrregullim neuro -zhvillimor që mund të shoqërohet me dëmtime të ndryshme në fusha të ndryshme, të tilla si ato të gjuhës, komunikimit, ndërveprimit shoqëror.

Add Your Comment