Autizmi: i hapet rrugë një trajtimi farmakologjik

Një studim italian ka identifikuar numrin e tepërt të sinapseve si shkakun e një forme specifike të autizmit. Ky është një zbulim i rëndësishëm që mund të hapë skenarë të rinj për trajtimin me ilaçe.

Kërkimi po bën përparime të mëdha dhe, falë një zbulimi italian, tani hap horizonte dhe shpresa të reja për të gjithë pacientët me autizëm. Në fakt, është zbuluar se si një formë e veçantë e autizmit rrjedh nga ndryshimi i numrit të sinapsave cerebrale. Një studim i kryer nga studiues nga Instituti Italian i Teknologjisë në Rovereto në bashkëpunim me Universitetin e Pizës dhe i botuar në “Nature Communications” lejon këtë hap të rëndësishëm.

Ndryshimi i një proteine

Studimi theksoi se si një numër i tepërt i sinapseve të pranishme në korteksin cerebral veprojnë pas një forme të veçantë të autizmit dhe falë një trajtimi specifik farmakologjik, është e mundur të veprohet për të rihyrë në këtë ndryshim të neuroneve dhe për të rivendosur një numër të saktë të sinapseve. Në këtë rast specifik, numri i tepërt i sinapseve u identifikua në zonën e trurit përgjegjëse për komunikimin.

E kryer paraprakisht te kaviet ekperimentale, përmes rezonancës magnetike, studiuesit zbuluan se si kjo mospërputhje lidhej me një mosfunksionim të proteinës mTOR, e cila rregullon prodhimin e sinapseve. Megjithatë, me një trajtim medikamentoz që vepron drejtpërdrejt në proteinë, është e mundur të bllokohet aktiviteti i saj dhe të ribalancohet numri i sinapseve, duke rivendosur kështu funksionin e duhur të trurit.

Konfirmimet tek individët me autizëm

Pasi konstatuan lidhjen midis proteinës mTOR dhe sinapseve, dhe kryerjen e hulumtimit në një grup pacientësh me autizëm, studiuesit ishin në gjendje të identifikonin subjektet e prekura nga forma e veçantë e sëmundjes e analizuar gjatë fazës së vëzhgimit të studimit.

Duke kryqëzuar të dhënat që zotërojnë me ato të bazave të të dhënave të rezonancës magnetike dhe duke përdorur sisteme të inteligjencës artificiale, studiuesit në fakt kanë gjetur tek subjektet autikë ndryshimin e numrit të sinapseve të përftuara, edhe në këtë rast, nga një aktivitet anormal i mTOR. Ky është një zbulim i rëndësishëm, që i hap rrugën zhvillimit të një trajtimi medikamentoz për të luftuar shkaqet e autizmit.

Sinapset janë protuberanca mikroskopike që lejojnë komunikimin midis neuroneve. Praktikisht, është një lidhje e aftë për të përcjellë impulse nervore dhe për të bërë komunikimin e rajoneve të ndryshme të trurit.

Add Your Comment