CRREGULLIMET E TË NXËNIT. VËSHTIRËSITË NË LEXIM, SHKRIM DHE SHPREHITË MATEMATIKORE” Shtëpia Botuese GEER. Korrik 2018.

Të lexuarit, shkrimi e shqiptimi rezultojnë të jenë detyra komplekse për fëmijët, madje dhe për shumicën dërrmuese që i mësojnë këto proçese pa shumë vështirësi. Por, për disa të tjerë, shkronjat, numrat, rrokjet, fjalët, veprimet e thjeshta matematikore, mund të kthehen në labirinte të vërteta, duke shfaqur kështu ato që klasifikohen si çrregullime të të nxënit. Në këtë libër, shqyrtohen…

Learn More

Libri “Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti. Udhëzues për profesionistë dhe prindër”. Nga Lorela Garuli

Libri gjendet në librarinë e Librit Universitar në Tiranë, në Prishtinë (Artini), Prizren (Altera) dhe dërgohet kudo tjetër me postë. ADHD nuk është një çrregullim i përqendruar tek “mungesa e vëmendjes” siç është njohur deri më sot. Përkufizohet më gjerë sesa kaq, si një tërësi kushtesh neurologjike; dëmtimi apo mosfunksionimi i saktë i të cilave shkakton problematika të lidhura me…

Learn More

“ZBULO FEMIJEN TEND. INTERPRETIMET E VIZATIMEVE TE FEMIJEVE” AU Press. Maj 2017

Ky tekst shpjegon se vizatimi si një instrument matës është i vlefshëm në çdo moshë, por përdorimi i tij në fëmijërinë e hershme është një nga instrumentat më të përdorura, për arsyen e thjeshtë se është një nga aktivitetet kryesore të kësaj grupmoshe krahas lojës. Vizatimi është një formë shprehjeje e si i tillë vlen si një mjet i mirëfilltë…

Learn More