“Gjurmë tingujsh”, teknika e muzikoterapisë që zbulon emocionet përmes tingullit. Nga Lorela Garuli dhe Franc Koruni

Fokus i kësaj teknike ndërlidh dëgjimin e brendshëm, emocionalitetin dhe të shprehurit konkret të materializuar. Materialet që nevojiten janë instrumente të ndryshëm (qoftë edhe të improvizuar), regjistrues, fletë ku janë të shkruara emocione apo gjendje të ndryshme. Teknika mund të zhvillohet me fëmijë, adoleshentë ose të rritur, në mënyrë individuale ose në grup. Paraprakisht, terapisti ka disa karta emocionale, me…

Learn More

“Vizato melodinë”, zbulimi emocional nëpërmjet tingujve dhe vizatimit. Nga Lorela Garuli dhe Franc Koruni

Fokusi dhe qëllimi i kësaj teknike muzikoterapie ka të bëjë me eksplorimin e melodive emocionalisht nëpërmjet rrugëve artistike të ndryshme. Teknika i referohet grupmoshave të ndryshme;  fëmijëve me aftësi të mira të të menduarit simbolik, adoleshentëve dhe të rriturve. Mund të aplikohet individualisht, edhe në grup. Individit i paraqitet një melodi e caktuar e përzgjedhur paraprakisht, muzikë klasike, apo një…

Learn More

Introspeksion muzikor; një teknikë efikase muzikoterapie

Nga Franc Koruni dhe Lorela Garuli Muzika ka aftësinë e madhe të nxjerrë në pah tek individi ndjesi të dimensioneve të ndryshme që mund të jenë: trupore, imagjinative, mendore, emocionale, intuitive, sensoriale etj etj. Në këtë artikull, do të shpjegohet konkretisht një nga teknikat e muzikoterapisë që aplikohet në qendrën e shërbimeve psikologjike “Humanum. Nëpërmjet kësaj teknike synohet të zhvillohet…

Learn More