Vështirësi sjellore

• A shfaq mungesë bindjeje dhe bashkëpunimi?
• A ka vështirësi për të ndjekur rregullat e normat?
• A shfaq sjellje kundërshtuese pa shkak?

Comments

  • marsida
    Posted April 21, 2021 1:09 pm 0Likes

    femija im shfaq shpesh here mungese bashkepunimi me femijet e tjere gjate takimeve ne park ose ambjenteve te tjera

Add Your Comment