Qëndron në thelb të mirëfunksionimit të çdo marrëdhënie

Respekt për identitetin e çdokujt

Të shihemi, dëgjohemi e të kuptohemi më mirë

Dashuria mundëson një zhvillim të shëndetshëm