Të gjithë adoleshentët në internet, pasojat në shëndetin fizik dhe mendor

Telefonat inteligjentë, tabletët dhe PC-të janë mjete të dobishme, nëse përdoren mirë, por gjithnjë e më shumë adoleshentë (dhe jo vetëm!) i abuzojnë, deri në atë pikë sa rrezikojnë një varësi të vërtetë me pasoja të rënda për shëndetin. Dhe konfirmimi vjen nga studime të shumta. Më i fundit është nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Studimi i OBSH-së Sipas të…

Learn More