Si të përgatisim fëmijët me aftësi ndryshe për fillimin e shkollës? 9 orientime për prindërit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar  Fillimi i shkollës është një nga momentet më të bukura, por edhe më të rëndësishme në jetën e të gjithë fëmijëve. Nisja e saj me sukses është premtim për arritjen e mëtejshme tëfëmijës, por jo për të gjithë ky fillim është njësoj. Fëmijët hasin vështirësi të shumta, jo vetëm se përballen me një mjedis…

Learn More