Sjelljet e dëmshme që shpesh përdoren për të çliruar ankthin

Shumë nga sjelljet e përdorura për të reduktuar ankthin, nëse nuk janë të duhurat, rezultojnë jofunksionale dhe joproduktive. Njerëzit me çrregullime ankthi, mund të konsiderojnë alkoolin ose substanca të tjera si një mjet për të përballuar frikën dhe ankthin. Disa studime tregojnë se njerëzit me çrregullime ankthi kanë deri në tre herë më shumë gjasa të shfaqin një çrregullim abuzimi…

Learn More