Si të mësojmë fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit të lexojnë? 7 orientime për prindërit. Nga Mariglena Muçi

Leximi është një proces shumë i gjerë që përfshin disa fusha si: alfabeti, fonia, njohja e fjalëve, drejtshkrimi, ndërgjegjësimi fonetik, të kuptuarit, fjalori, rrjedhshmëria etj. E si i tillë ai bëhet një proces i gjerë të mësuari. Fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit shfaqin vështirësi kur bëhet fjalë për të mësuarit, e sindomos leximin. Vështirësia nuk qëndron në vetë…

Learn More

Si të ndihmojmë fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit të flenë? 10 orientime për prindërit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar   Gjumi është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Të gjithë kanë nevojë për gjumë të mirë gjatës sepse ai ndikon në rritjen, zhvillimin dhe shëndetin e tyre. Fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit shfaqin shumë probleme me gjumin. Shpesh këto probleme ndikojnë tek ata dhe kjo bën që të shfaqin sjellje agresive dhe…

Learn More

Autizmi, studimi që zbulon se si një mutacion i vetëm mund të ndikojë në gjenin përgjegjës

Nga Edjola Mucolli, logopede   Autizmi është një çrregullim neurozhvillimi i karakterizuar nga vështirësi në ndërveprimin social, komunikimin verbal dhe joverbal dhe nga sjellje repetitive. Ka një prevalencë 1 në 59 fëmijë (sipas një studimi të fundit të kryer në SHBA) dhe një  raport 4,5:1 meshkuj me femra. Një studim i ri na jep të dhëna se pse ÇSA (Çrregullimet…

Learn More

Si t’i ndihmojmë fëmijët me autizëm të luajnë? Nga Marilda Zaçe, psikologe

Shkathtësitë e lojës mund të kenë ardhur shumë lehtë për fëmijën tuaj, por për një fëmijë me autizëm është një histori shumë më ndryshe. Fëmijët me autizëm mund të kërkojnë ndërhyrje të të rriturve ose të një profesionisti për t’i ndihmuar ata të përshtaten me botën në një mënyrë të gjallë dhe sociale.Fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit pëlqejnë…

Learn More

Xhena Vrapi, mes vështirësive dhe dashurisë; mbështetja e palodhur për vëllain me autizëm!

 Isha shumë e vogël kur jeta ime ndryshoi tërësisht. Por pse do pyesni ju?! Nuk e di pse në çastin që dëgjova fjalën “Autizëm”, bota ime mori më shumë ngjyra por për prindërit e mi ndodhi e kundërta. Autizmi për ta u bë një tunel i gjatë dhe i errët ku kërkonin shumë pyetje pa përgjigje, ato pyetje jua kishin…

Learn More