Prindërit hiperprotektivë – ankthi i tepërt ul zhvillimin e autonomisë te fëmijët

Kujdesi për fëmijët tuaj është pjesë e natyrës së prindërimit. Por një gjë është të shqetësohesh në një mënyrë normale, tjetër gjë është ta bësh atë në mënyrë të tepruar. Mund të ketë pasoja. Fëmijët me prindër “helikopterë”, të cilët janë tepër mbrojtës dhe të shqetësuar, do të ishin më pak të aftë të përballonin emocionet dhe marrëdhëniet. Për të…

Learn More