Çrregullimi i personalitetit kufitar (BPD)

Përgatiti Noela Kalaj Çrregullimi i personalitetit kufitar,i njohur ndryshe edhe si (BPD-Borderline Personality Disorder) është një çështje serioze e shëndetit mendor që karakterizohet nga marrëdhënie, sjellje, gjendje shpirtërore dhe emocione të paqëndrueshme. Nëse nuk trajtohet, BPD mund të shkaktojë pasoja të rëndësishme në jetën e një personi lidhur me punën e tyre, shkollën, ngjarjet e përditshme si dhe marrëdhëniet me…

Learn More