Përfitimet e fëmijëve që rriten me gjyshër

Marrëdhënia e gjyshërve me nipërit e mbesat është tepër e veçantë, e bukur dhe ngelet në kujtesën e atyre që e kanë jetuar si një përvojë shumë e shtrenjtë e fëmijërisë. Përveç përjetimeve të bukura, duket se fëmijët e rritur me gjyshërit kanë shumë përfitime të tjera gjatë fmëiëjrisë, pro fitojnë edhe tipare personaliteti që do i ndihmojnë shumë si…

Learn More