Vizatimi i familjes nga fëmijët; disa raste interesante me shpjegimet përkatëse. Nga Lorela Garuli

Familja është mjedisi me ndikimin më të madh në jetën e fëmijës. Për të pasur një tablo të plotë të faktorëve dhe situatës ku zhvillohen marrëdhëniet afektive të fëmijës, është i domosdoshëm një eksplorim më i gjatë e më i thellë; eksplorim të cilin e ndihmon shumë mirë vizatimi i familjes nga ana e fëmijës. Në këtë mënyrë, fëmija ndihet…

Learn More