Detajet që nuk duhen neglizhuar në vizatimin e fëmijës, ju tregojnë vështirësitë dhe ankthin që mund të ketë. Nga Lorela Garuli

Fëmijët që vuajnë nga vështirësi të ndryshme emocionale, kanë formën e tyre të të përjetuarit të emocioneve dhe përvojave jetësore. Më poshtë renditen disa prej veçorive që përmbajnë vizatimet e fëmijëve të cilët vuajnë prej neurozave. Elemente që tregojnë ankthin dhe problematika të tjera emocionale tek fëmijët në vizatime: o Në rastet e neurozave obsesiv-kompulsive, mbizotërojnë vizatimet me konture shumë…

Learn More

Vizatimi i njeriut nën shi, testi që zbulon si e përjeton dhe përballon stresin fëmija. Interpretime konkrete, Nga Lorela Garuli

Ky test projektiv është një formë interesante e testit të vizatimit të figurës njerëzore, por në këtë rast është me specifik dhe konkret sepse përpiqet të zbulojë sistemin e brendshëm të mbrojtjeve që fëmija përdor. Qëllimi i këtij testi është njohja me mekanizmat mbrojtës, me rezistencat dhe me sistemin e sjelljeve përshtatëse që fëmija aktivizon në një çast vështirësie të…

Learn More

Trupi në vizatimet e fëmijëve dhe adoleshentëve, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Përfaqëson tërësinë e emocioneve, prej nga ku burojnë instinktet, ndjenjat, dëshirat dhe aspiratat e çfarëdo lloji. Simbolika e trupit është e kundërt me simbolikën e kokës në vizatime, përfshin çdo gjë që ka të bëjë me irracionalen dhe ndjesoren. Kur trupi vizatohet shumë i vogël, është një tregues që flet për mohimin dhe shtypjen e impulseve ndjesore, dmth fëmija nuk…

Learn More

Fytyra dhe sytë në vizatimin e figurës njerëzore, çfarë tregojnë për emocionet e fëmijëve? Nga Lorela Garuli

Fytyra. Përfaqëson simbolikën e shprehjes së marrëdhënieve, të shkëmbimeve së kontakteve sociale e emocionale. Vizatimi i zbehtë i tipareve të fytyrës është një tregues i tërheqjes sociale të personit.  Në rastin e kundërt, kur tiparet vizatohen me shumë imtësi dhe detaje është një formë e shprehjes së nevojës së madhe për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur marrëdhënie sociale…

Learn More

Veshjet në vizatimin e fëmijëve, çfarë tregojnë? Nga Lorela Garuli

Kur figura njerëzore e vizatuar paraqitet lakuriq, pas moshës 4-5 vjeçare është shprehje egocentrizmi dhe individualiteti të lartë. Mund të ndeshet në adoleshencë dhe tek personalitetet me tipare egocentrike. Veshja në vizatime lidhet me shprehjen e narcisizmit të personit, i cili shfaqet në dy forma: nëpërmjet kujdesit të madh në paraqitjen e elementëve të veshjes dhe nëpërmjet kujdesit që tregohet…

Learn More

Çfarë kuptojmë për personalitetin e fëmijës nga vizatimi i trungut të pemës? Interpretime konkrete. Nga Lorela Garuli

Trungu ka të bëjë me unin dhe pjesën e vetëdijshme të personalitetit; ashtu siç është trungu për pemën, struktura më e fortë e saj, ashtu edhe kjo pjesë do të përfaqësojë në mënyrë simbolike elementin më të qëndrueshëm, të ndërgjegjshëm dhe racional të individit, ndërmjetësuesin mes instinkteve, dëshirave nga njëra anë dhe limiteve e kufizimeve nga ana tjetër. Elementët përbërës…

Learn More

Vizatimi i gojës në figurën njerëzore, çfarë na zbulon për ankthin dhe agresivitetin tek fëmijët? Nga Lorela Garuli

Vizatimi i gojës në përmasa shumë të mëdha, ose në të kundërt mungesa e saj në vizatimin e figurës njerëzore, shpreh praninë e mundshme të problemeve të të ushqyerit, të të folurit, të agresivitetit verbal, të zakoneve a veseve (ngrënia e thonjve). Ajo që del në pah në këtë rast ka të bëjë me problematikat që lidhen me gojën në…

Learn More

Çfarë mund të zbulojmë për fëmijën nga vizatimi i veshjeve në figurën njerëzore? Nga Lorela Garuli

Kur figura njerëzore e vizatuar paraqitet lakuriq, pas moshës 4-5 vjeçare është shprehje egocentrizmi dhe individualiteti të lartë. Mund të ndeshet në adoleshencë dhe tek personalitetet me tipare egocentrike. Veshja në vizatime lidhet me shprehjen e narcisizmit të personit, i cili shfaqet në dy forma: nëpërmjet kujdesit të madh në paraqitjen e elementëve të veshjes dhe nëpërmjet kujdesit që tregohet…

Learn More

Prania e oxhakut në vizatimin e shtëpisë, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Oxhaku Ka përmbajtje simbolike fallike i cili merr kuptime seksuale të ndryshme sipas veçorive me të cilat paraqitet. Kur vizatohet me një çati të vogël sipër, konsiderohet si një nevojë për të mbrojtur seksualitetin e vet. Në rast se oxhaku vizatohet i prishur, i dëmtuar, jashtë funksioni, konsiderohet si frikë nga tredhja. Kur vizatohen disa oxhakë, është shprehje papërshtatshmërie seksuale. Oxhaku…

Learn More

Personazhi më i vlerësuar në vizatimin e familjes, çfarë tregon për fëmijën? Nga Lorela Garuli

Personazhi më i vlerësuar është ai më të cilin fëmija zakonisht ka marrëdhënien më të rëndësishme dhe me të cilin do të donte të identifikohej e t’i ngjante, është anëtari që fëmija vlerëson më shumë, i jep rëndësi më të madhe, e ka frikë, zili, e admiron apo e do më shumë. Nga pikëpamja grafike formale, është personazhi që fëmija…

Learn More