Detajet që nuk duhen neglizhuar në vizatimin e fëmijës, ju tregojnë vështirësitë dhe ankthin që mund të ketë. Nga Lorela Garuli

Fëmijët që vuajnë nga vështirësi të ndryshme emocionale, kanë formën e tyre të të përjetuarit të emocioneve dhe përvojave jetësore. Më poshtë renditen disa prej veçorive që përmbajnë vizatimet e fëmijëve të cilët vuajnë prej neurozave. Elemente që tregojnë ankthin dhe problematika të tjera emocionale tek fëmijët në vizatime: o Në rastet e neurozave obsesiv-kompulsive, mbizotërojnë vizatimet me konture shumë…

Learn More

Detaji i derës dhe dritares në vizatimin e shtëpisë; çfarë shpreh për jetën sociale të fëmijës? Nga Lorela Garuli

Dera Simbolika e derës si pjesë e vizatimit të shtëpisë ka të bëjë me mënyrën sesi vendoset kontakti me realitetin dhe dalja në botën e jashtme. Me anë të derës fëmija lejon të tjerët të hyjnë në botën e tij dhe të komunikojnë me të. Pra, dera përfaqëson “hyrje-daljet” me mjedisin e jashtëm, që në nivel psikologjik përkthehet në raportin…

Learn More

Çfarë mund të kuptohet për raportin e fëmijës me nënën nga mënyra e vizatimit të rrënjëve të pemës? Nga Lorela Garuli

Shkëputur nga libri “Zbulo fëmijën tënd. Interpretimi i vizatimeve të fëmijëve” Të vizatosh pemën, do të thotë të bësh një lloj autoportreti; nis me rrënjët që përfaqësojnë mënyrën sesi i përqasemi mjedisit tonë. 🔹️Rëndësia e vizatimit të rrënjëve qendron me analogjinë që ato kanë me sistemin e mbështetjes dhe atë referues. Më poshtë do të shqyrtohen disa nga mënyrat sesi…

Learn More

Vizatimi i njeriut nën shi, testi që zbulon si e përjeton dhe përballon stresin fëmija. Interpretime konkrete, Nga Lorela Garuli

Ky test projektiv është një formë interesante e testit të vizatimit të figurës njerëzore, por në këtë rast është me specifik dhe konkret sepse përpiqet të zbulojë sistemin e brendshëm të mbrojtjeve që fëmija përdor. Qëllimi i këtij testi është njohja me mekanizmat mbrojtës, me rezistencat dhe me sistemin e sjelljeve përshtatëse që fëmija aktivizon në një çast vështirësie të…

Learn More

Trupi në vizatimet e fëmijëve dhe adoleshentëve, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Përfaqëson tërësinë e emocioneve, prej nga ku burojnë instinktet, ndjenjat, dëshirat dhe aspiratat e çfarëdo lloji. Simbolika e trupit është e kundërt me simbolikën e kokës në vizatime, përfshin çdo gjë që ka të bëjë me irracionalen dhe ndjesoren. Kur trupi vizatohet shumë i vogël, është një tregues që flet për mohimin dhe shtypjen e impulseve ndjesore, dmth fëmija nuk…

Learn More

Fytyra dhe sytë në vizatimin e figurës njerëzore, çfarë tregojnë për emocionet e fëmijëve? Nga Lorela Garuli

Fytyra. Përfaqëson simbolikën e shprehjes së marrëdhënieve, të shkëmbimeve së kontakteve sociale e emocionale. Vizatimi i zbehtë i tipareve të fytyrës është një tregues i tërheqjes sociale të personit.  Në rastin e kundërt, kur tiparet vizatohen me shumë imtësi dhe detaje është një formë e shprehjes së nevojës së madhe për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur marrëdhënie sociale…

Learn More

Veshjet në vizatimin e fëmijëve, çfarë tregojnë? Nga Lorela Garuli

Kur figura njerëzore e vizatuar paraqitet lakuriq, pas moshës 4-5 vjeçare është shprehje egocentrizmi dhe individualiteti të lartë. Mund të ndeshet në adoleshencë dhe tek personalitetet me tipare egocentrike. Veshja në vizatime lidhet me shprehjen e narcisizmit të personit, i cili shfaqet në dy forma: nëpërmjet kujdesit të madh në paraqitjen e elementëve të veshjes dhe nëpërmjet kujdesit që tregohet…

Learn More

Çfarë kuptojmë për personalitetin e fëmijës nga vizatimi i trungut të pemës? Interpretime konkrete. Nga Lorela Garuli

Trungu ka të bëjë me unin dhe pjesën e vetëdijshme të personalitetit; ashtu siç është trungu për pemën, struktura më e fortë e saj, ashtu edhe kjo pjesë do të përfaqësojë në mënyrë simbolike elementin më të qëndrueshëm, të ndërgjegjshëm dhe racional të individit, ndërmjetësuesin mes instinkteve, dëshirave nga njëra anë dhe limiteve e kufizimeve nga ana tjetër. Elementët përbërës…

Learn More

Vizatimi i gojës në figurën njerëzore, çfarë na zbulon për ankthin dhe agresivitetin tek fëmijët? Nga Lorela Garuli

Vizatimi i gojës në përmasa shumë të mëdha, ose në të kundërt mungesa e saj në vizatimin e figurës njerëzore, shpreh praninë e mundshme të problemeve të të ushqyerit, të të folurit, të agresivitetit verbal, të zakoneve a veseve (ngrënia e thonjve). Ajo që del në pah në këtë rast ka të bëjë me problematikat që lidhen me gojën në…

Learn More

Çfarë mund të zbulojmë për fëmijën nga vizatimi i veshjeve në figurën njerëzore? Nga Lorela Garuli

Kur figura njerëzore e vizatuar paraqitet lakuriq, pas moshës 4-5 vjeçare është shprehje egocentrizmi dhe individualiteti të lartë. Mund të ndeshet në adoleshencë dhe tek personalitetet me tipare egocentrike. Veshja në vizatime lidhet me shprehjen e narcisizmit të personit, i cili shfaqet në dy forma: nëpërmjet kujdesit të madh në paraqitjen e elementëve të veshjes dhe nëpërmjet kujdesit që tregohet…

Learn More