Ulja e sjelljes problematike tek çrregullimet e spektrit të autizmit, nga logopede Igresa Duka

Ulja e sjelljes problematike duke pёrdorur procedurat e pёrforcimit tё diferencuar: Në përditshmërinë tonë si terapist përballemi me probleme të ndryshme sidomos me fëmijët me autizëm të cilët na sfidojnë shpesh me sjellje problem .Ndodh që fëmijët duke u trajtuar në mënyrë intensive zhvillojnë kapacitetin dhe mësojnë aftësi të reja por ato që ngelen shqetësim dhe sfidë e përditshme janë…

Learn More