Orët e zgjatura para televizorit i bëjnë fëmijët agresivë

Shikimi i tepërt i televizorit i bën fëmijët dhe adoleshentët antisocialë dhe agresivë. Kjo mbështetet nga një studim i botuar në revistën shkencore “Pediatrics”. Studiuesit nga Universiteti i Otagos në Zelandën e Re ndoqën 1.000 fëmijë të lindur në vitet 1972 dhe 1973 nga mosha 5 deri në 15 vjeç. Çdo dy vjet ata u pyetën se sa televizor shikonin…

Learn More