Covid-19: çfarë ndikimi emocional ka te fëmijët?

Pse Covid-19 është veçanërisht i keq për shëndetin mendor të fëmijëve? Kjo pandemi ka sjellë me vete kufizime dhe rregulla që kanë ndryshuar në mënyrë të pashmangshme përditshmërinë e secilit prej nesh, duke prekur grupin e ri që e ka gjetur veten duke pësuar ndryshime në një fazë delikate evolucionare. Për fëmijët, loja dhe bashkëveprimi i lirë me bashkëmoshatarët përfaqëson…

Learn More