A është mirë që fëmija të mësojë gjuhë të huaj në moshën 3-4 vjeçare?

Nëse do ta bënit këtë pyetje disa vite më parë, të gjithë do t’ju shikonin çuditshëm. Ishte e paimagjinueshme që fëmijët e moshës tre vjeçare të mësonin një gjuhë të dytë, duke qenë se ata nuk e kanë zotëruar ende gjuhën e tyre amtare. Megjithatë, në ditët e sotme, gjetjet e hulumtimit tregojnë diçka krejtësisht të ndryshme. Studimet nga Universiteti…

Learn More

Këshillat e logopedëve: nëse doni që fëmija të mësojë një gjuhë të re, largojeni nga ekranet!

Sfida e dygjuhësisë Një nga shqetësimet më të mëdha të prindërve sot, është ndikimi i një gjuhe të dytë në të folurin e fëmijës. Shpesh dëgjojmë fraza si: “Po, fëmija im ka mësuar nga TV alfabetin/numrat në anglisht por nuk i thotë në shqip” ose si “Kur luan në telefon e hap vetë çfarë do në YouTube, por nuk di…

Learn More