A është mirë që fëmija të mësojë gjuhë të huaj në moshën 3-4 vjeçare?

Nëse do ta bënit këtë pyetje disa vite më parë, të gjithë do t’ju shikonin çuditshëm. Ishte e paimagjinueshme që fëmijët e moshës tre vjeçare të mësonin një gjuhë të dytë, duke qenë se ata nuk e kanë zotëruar ende gjuhën e tyre amtare.

Megjithatë, në ditët e sotme, gjetjet e hulumtimit tregojnë diçka krejtësisht të ndryshme. Studimet nga Universiteti i Harvardit konfirmojnë se kreativiteti, aftësitë e të menduarit kritik dhe fleksibiliteti i mendjes rriten ndjeshëm nëse fëmijët mësojnë një gjuhë të dytë në moshë më të vogël. Vitet parashkollore, veçanërisht tre vitet e para të jetës, besohet të jenë një periudhë jetike në jetën e një fëmije. Atëherë vendosen themelet për qëndrimet, të menduarit dhe të mësuarit, ndër të tjera.

Përdorimi i kësaj aftësie natyrore inkurajohet shumë sepse të mësuarit e një gjuhe të dytë është po aq i lehtë sa të mësosh të parën. Mund të tingëllojë si një barrë e madhe, por, në fakt, nuk është ashtu. Truri i njeriut është i mrekullueshëm.

Bazuar në informacionin që fitojmë në vitet e para, gjithçka që kemi mësuar rritet më vonë në jetë. Hulumtimet kanë treguar se 50% e aftësisë sonë për të mësuar zhvillohet në moshën 4 vjeç dhe 30% i mbetur në moshën 8 vjeçare. Kjo është arsyeja pse tre-vjeçarët inkurajohen të mësojnë një gjuhë të dytë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se 80% e njohurive ose inteligjencës së dikujt formohet para se të mbushin 8 vjeç. Thjesht do të thotë që fëmijët zhvillojnë rrugët e tyre kryesore të të mësuarit gjatë viteve të para të jetës.

Studimet kanë treguar se sa më i ri të jetë nxënësi, aq më shumë mund të përvetësojë shqiptimet dhe të rikrijojë tinguj të rinj. Dhe, fëmijët rreth moshës tre ose katër vjeç mund të mësojnë përmes lojës, sepse ata nuk janë ende të mbingarkuar nga faktet dhe informacionet që duhen ruajtur dhe vlerësuar, gjë që ndodh ndërsa rritemi.

“Fëmijët dygjuhësh që mësojnë një gjuhë të dytë që në moshë të re tingëllojnë si vendas në të dyja”.
Pas viteve të adoleshencës, truri ndryshon dhe e bën jashtëzakonisht të vështirë për një të rritur të mësojë një gjuhë të huaj. Kjo nuk do të thotë se ata nuk mund ta mësojnë atë; vetëm se ata nuk do ta bëjnë këtë njësoj si një fëmijë, sepse mekanizmat që ndihmojnë të mësuarit e gjuhës nuk janë të njëjta me ato në moshën 2-5 vjeç.

Fëmijët mësojnë një gjuhë të dytë më mirë nëse e kanë mësuar në komunitetet e tyre të familjeve, sesa në klasë.

Dhe, përveç rrjedhshmërisë së shtuar, fëmijët dygjuhësh jo vetëm që flasin dy gjuhë më shpejt se bashkëmoshatarët e tjerë njëgjuhësh, por janë gjithashtu më të mirë në kryerjen e detyrave që kërkojnë një ndryshim në vëmendje. Gjithashtu, hulumtimi ka treguar se fëmijët që fillimisht zotëronin gjuhën e tyre amtare dhe më pas mësuan një gjuhë të dytë, e zotëronin rrjedhshëm gjuhën e huaj, por nuk arritën kurrë të arrinin nivelin e përsosmërisë së atyre që mësuan të dyja gjuhët në të njëjtën kohë.

Add Your Comment