Si duhet të sillen prindërit që kanë fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet? Nga Lorela Garuli

  Prindërit që kanë një fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet, kanë një rol dhe përgjegjësi direkte sa i përket ndihmës që duhet t’u japin fëmijëve të tyre. Në mënyrë konkrete, ata duhet:   Të nxisin motivimin e fëmijëve, duke treguar njëkohësisht shumë durim me ta. Të vendosin rregulla të qarta, të kuptueshme dhe rutina të mirëpërcaktuara. Është thelbësore…

Learn More

Çrregullimi i vëmendjes me hiperaktivitet; çfarë e shkakton? Nga Lorela Garuli

Faktorët shkaktarë Pyetjes se cili është faktori që sjell ADHD, nuk i jepet dot një përgjigje e vetme. Falë përmirësimit të teknikave dhe instrumenteve diagnostikues, neuroimazherisë, risive teknologjike dhe metodologjike, identifikimi i arsyeve dhe shkaktarëve të çrregullimit të vëmendjes me hiperaktivitet, është përherë e më i saktë, empirik dhe shkencor. Shpjegimet aktuale të këtij çrregullimi përfshijnë faktorë neurologjikë, gjenetikë, familjarë,…

Learn More

Si duhet të sillen prindërit që kanë fëmijë me ADHD?

Prindërit që kanë një fëmijë me ҫrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet, kanë një rol dhe përgjegjësi direkte sa i përket ndihmës që duhet t’u japin fëmijëve të tyre. Në mënyrë konkrete, ata duhet:   Të nxisin motivimin e fëmijëve, duke treguar njëkohësisht shumë durim me ta. Të vendosin rregulla të qarta, të kuptueshme dhe rutina të mirëpërcaktuara. Është thelbësore që…

Learn More