Karakteristikat e fëmijëve me inteligjencë mbi normalen dhe si t’i trajtojmë?

Fëmijët me IQ (koefiçent inteligjence) mbi mesataren dhe mbindjeshmëri të thellë janë në rritje, por shpesh askush – duke nisur nga prindërit, shkolla e deri te shoqëria – nuk di se si t’i mbështesë siç duhet. Rezultati: fëmijët e talentuar shpesh lihen më vete. Karakteristika unike Prindërit e vëmendshëm vërejnë menjëherë nëse fëmija zotëron karakteristika të veçanta sasiore dhe cilësore:…

Learn More