Disa mënyra si t’i ndihmojnë fëmijët të komunikojne pozitivisht me veten

Çfarë është komunikimi pozitiv me veten? Në thelb, komunikimi pozitiv me veten është një mekanizëm përballues që i fuqizon fëmijët të riformulojnë të menduarit e tyre, ushqen elasticitetin dhe ndërton vetëvlerësimin. Si një pjesë thelbësore e të mësuarit social-emocional, komunikimi pozitiv me veten ka të bëjë shumë më tepër sesa nxitja e një qëndrimi pozitiv. Në përgjithësi, qëllimi i kësaj…

Learn More