Lodhja prindërore burim stresi për fëmijët

Ezaurimi fizik dhe mendor i prindërvee është shumë i zakonshëm tek prindërit modernë, të cilët kanë shumë pritshmëri nga roli i tyre si edukatorë, duke shkaktuar pasiguri dhe shkëputje nga fëmijët e tyre. Një lloj stresi emocional i lidhur me jetën e përditshme dhe me presionet e shumta të jetës moderne, aq i ethshëm dhe plot angazhime, saqë i shtyn…

Learn More