Varësia nga interneti, një projekt që ndihmon fëmijët

Në Itali një projekt i ri është duke u zhvilluar, specifik për nxënësit 12-14 vjeç dhe financuar nga Qendra Kombëtare për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (QKM) të Ministrisë së Shëndetësisë, për të inkurajuar përdorimin e informuar të internetit dhe parandalimin e varësisë nga ueb-i tek ta. Ekspozimi i tepërt ndaj lojërave të fatit Një nga efektet e përhapjes së…

Learn More