Si të thyeni ciklin e të menduarit negativ

Ne të gjithë ndonjëherë mendojmë negativisht. Po kalojmë njëditë të keqe dhe ndihet sikur bota është kundër nesh. Ne fillojmëtë besojmë se gjërat janë më të vështira për ne, se jeta është e padrejtë, ose se njerëzit e tjerë nuk kanë qëllime të mira. Sa mëshumë që i lejojmë vetes të mendojmë negativisht, aq më shpeshdo të kemi mendime negative…

Learn More