Çfarë është metoda OPOL për fëmijët që rriten duke folur dy gjuhë?

Metoda Opol konsiston në faktin që secili prind (gjys, mësues, kujdestar) flet një gjuhë të ndryshme me fëmijën, në mënyrë që të forcojë të mësuarit e tij. Nëse keni lexuar në lidhje me metodat e rritjes së fëmijëve dygjuhësh, me siguri keni dëgjuar për metodën OPOL, e cila është një nga strategjitë më të njohura gjuhësore. A funksionon vërtet metoda…

Learn More