Rivaliteti motër-vëlla, të vërteta dhe mite

Një prej dinamikave më të rëndësishme në familje është raporti mes fëmijëve, pra mes motrave e vëllezërve. Mënyra sesi i ndërtojmë këto marrëdhënie që herët në vegjëlinë tonë është një tregues i rëndësishëm edhe i mënyrës sesi më vonë në jetë do të ndërtojmë dhe marrëdhëniet me të tjerët, sesi do të pozicionohemi në raportet shoqërore, familjare dhe me fëmijët…

Learn More