Ndikimet e pandemisë në shendetin mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve

Ka hulumtime të shumta që nxjerrin në pah sesi nivelet e larta të stresit dhe izolimit mund të ndikojnë në zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve dhe adoleshentëve, edhe në afat të gjatë, me efekte më të rënda për ata që gjenden në situata të varfërisë ekonomike, sociale dhe arsimore. Kjo shpjegon pse pandemia po rrezikon seriozisht shëndetin mendor të fëmijëve. Çrregullime…

Learn More