Nënat “të varura” nga informacioni në internet për fëmijët

Është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë, kudo që të jeni dhe ju ndihmon të zbuloni shumë dyshime. Prandaj nuk është për t’u habitur që interneti është bërë një mjet i domosdoshëm sot. Gjithashtu për nënat, të cilat e përdorin atë për të gjetur informacion të dobishëm në lidhje me shëndetin dhe kujdesin e foshnjave. Kjo konfirmohet nga një…

Learn More