Prania e oxhakut në vizatimin e shtëpisë, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Oxhaku Ka përmbajtje simbolike fallike i cili merr kuptime seksuale të ndryshme sipas veçorive me të cilat paraqitet. Kur vizatohet me një çati të vogël sipër, konsiderohet si një nevojë për të mbrojtur seksualitetin e vet. Në rast se oxhaku vizatohet i prishur, i dëmtuar, jashtë funksioni, konsiderohet si frikë nga tredhja. Kur vizatohen disa oxhakë, është shprehje papërshtatshmërie seksuale. Oxhaku…

Learn More