Si të punojmë me fëmijët me paaftësi intelektuale? 10 orientime praktike

Nga Mariglena Muçi, pedagogji e specializuar Paaftësia intelektuale është një paaftësi, që karakterizohet nga kufizime në dy fushat kryesore: në sjelljet përshtatëse dhe funksionim intelektual në mjediset formale dhe informale. Tek fëmijët me paaftësi intelektuale, deficitet vërehen në fushat e zhvillimit konjitiv, gjuhësor, emocional e social, si dhe në zbatimin praktik të tyre. Prandaj janë të rëndësishme disa orientime në…

Learn More