Tipari më i dëshiruar për të zgjedhur partnerin e ardhshëm

Bukuri? Qëndrueshmëri financiare? Romancë? Asgjë nga këto. Karakteristika që mbizotëron në kërkimin e një partneri është një tjetër: mirësia/xhentilesa. Është prirja ose jo ndaj këtij qëndrimi që na bën të kuptojmë nëse një person mund të jetë i përshtatshëm për një marrëdhënie afatgjatë dhe të lumtur apo jo. Kjo mbështetet nga hulumtimi i kryer nga një ekip studiuesish britanikë nga…

Learn More