Instagrami shkak për depresion te të rinjtë?

Instagrami na tregon modele pothuajse të paarritshme të përsosmërisë dhe në planin afatgjatë, ata që i shikojnë këto pamje mund të demoralizohen dhe të bien në dëshpërim sepse ndihen përgjithmonë të papërshtatshëm dhe shumë larg modeleve të përsosmërisë që shohin të postuara. Dhe për këtë arsye, nga një pamje e thjeshtë, Instagrami mund të shndërrohet në një kërcënim real për…

Learn More