Prindërit bashkëveprues përmirësojnë zhvillimin psikofizik të fëmijës

Cili është prindi perfekt? Nuk ka prind të përsosur as më të mirë se të tjerët, por sigurisht mënyra e kujdesit për fëmijën ndikon në zhvillimin e tij psikofizik. Të qenit ndikues, por jo autoritar, për shembull, ndihmon fëmijën me zhvillim të kufizuar të bëhet më i pavarur dhe bashkëpunues, siç argumenton kërkimi i kryer në Universitetin Brigham Young mbi…

Learn More

Prindërit autoritarë dhe ndikimi te fëmijët

Secili prind është i ndryshëm në mënyrën si zgjedh të rrisëq dhe edukojë fëmijën, por ka disa karakteristika të përbashkëta që kanë disa prindër, që i bëjnë ata të kenë stilin autoritar të prindërimit. Sipas priskologëve, autoritarë quhen ata prindër që kanë kërkesa e standarde shumë të larta ndaj fëmijëve, por mbajnë qëndrim të ftohtë e distant ndaj nevojave emocionale…

Learn More