Sporti që ndihmon fëmijët me autizëm

Promovon gjithëpërfshirjen, mëson respektimin e rregullave, promovon shoqërinë dhe punën në grup, stërvit për t’u angazhuar: regbi është një sport vërtet përfitues nga shumë pikëpamje. Në të vërtetë, mund të jetë një ndihmë edhe për autizmin. Ato nuk janë të papajtueshme Në pamje të parë, regbi dhe autizmi janë të kundërta të skajshme. Në fakt, i pari është sporti që…

Learn More