Si t’i mësojmë fëmijët të respektojnë të moshuarit?

Mësojini fëmijët të respektojnë të moshuarit Më 1 tetor, ishte dita kushtuar të moshuarve, e cila parashikon ditën kushtuar gjyshërve vetëm për një ditë. Këtu janë disa ide për t’u mësuar fëmijëve respektin për të moshuarit, jo vetëm për ata që kanë në shtëpi! Kush konsiderohet i moshuar? Për fëmijët, koncepti i të moshuarve ka skica shumë të pacaktuara dhe…

Learn More