Leximi me zë rrit performancën e fëmijëve në shkollë dhe i bën më të aftë të përballen me jetën

Leximi me zë të lartë i ndihmon fëmijët të jenë më të mirë në shkollë dhe i përgatit ata që të përballen më mirë me sfidat e jetës. Ky është rezultati i një kërkimi shkencor të kryer në kuadër të projektit italian të Giunti Scuola “Më lexo përsëri. Leximi me zë të lartë dhe aftësitë jetësore”, krijuar në bashkëpunim me…

Learn More