Si të zhvillojmë aftësitë e të shkruarit tek fëmijët e moshës shkollore? 10 aktivitete për t’u praktikuar

Nga Lorela Garuli Të shkruarit është veprimtaria me anë të së cilës materializohet dhe merr formë mendimi. Shkrimi është një formë komunikimi dhe si i tillë dallon në individë të ndryshëm, ku bashkë me gjuhën e folur përbëjnë mënyrat kryesore të komunikimit joverbal. Megjithatë, të shkruarit dallon cilësisht nga gjuha e folur; si për nga forma e të shprehurit ashtu…

Learn More