Prania e oxhakut në vizatimin e shtëpisë, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Oxhaku Ka përmbajtje simbolike fallike i cili merr kuptime seksuale të ndryshme sipas veçorive me të cilat paraqitet. Kur vizatohet me një çati të vogël sipër, konsiderohet si një nevojë për të mbrojtur seksualitetin e vet. Në rast se oxhaku vizatohet i prishur, i dëmtuar, jashtë funksioni, konsiderohet si frikë nga tredhja. Kur vizatohen disa oxhakë, është shprehje papërshtatshmërie seksuale. Oxhaku…

Learn More

Sugjerime praktike për prindërit; si mund të nxitet loja dhe gjuha në shtëpi. Nga Ertiola Lugji, logopede

  Ju mund të përdorni objekte të përditshmërisë tuaj, për të nxitur dhe mbështetur zhvillimin gjuhësor dhe të të folurit të fëmijës tuaj. Ja disa ide…. Kartoni i letrës së kuzhinës -përdoreni kartonin si një tunel për makinat e fëmijës. Kështu, ju mund të praktikoni zhurmat e makinës, të mësoni fjalë bazike (nisu, ndalo, shpejt, ngadalë), ose të përdorni ndajfoljet…

Learn More